Smoothie fresa
$89.00
Delicioso smoothie sabor fresa 591 ml.
Smoothie fresa con extracto de mango
$89.00
Delicioso smoothie sabor fresa con extracto de mango 591 ml. 
Smoothie mango
$89.00
Delicioso smoothie sabor mango 591 ml.
Smoothie mango con extracto de fresa
$89.00
Delicioso smoothie sabor mango con extracto de fresa 591 ml.
Smoothie plátano
$89.00
Delicioso smoothie sabor plátano 591 ml.
Smoothie plátano and chocolate
$89.00
Delicioso smoothie sabor plátano y chocolate 591 ml.